Logowanie / Rejestracja

Nawigacja

Polityka Prywatności

Członkowie: 887
Wprowadzenie
 • Administratorem Serwisu internetowego porcelainzone.com jest P.ZONE, Częstochowa, Polska. Naszym głównym celem jest dbanie o interesy naszych Użytkowników, jak również zachowanie prywatności i poufności danych osobowych nam przekazanych, a nie przeznaczonych dla ogółu odwiedzających strony Serwisu.
 • Zasady Polityki Prywatności określają procedury gromadzenia, przetwarzania, edycji i usuwania danych osobowych w naszej bazie danych.
 • Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu, dlatego akceptując Regulamin w procesie rejestracji Użytkownik zgadza się również na poniższe zasady oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 23. Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Zgodnie z art. 32. Ustawy o ochronie danych osobowych każdy użytkownik ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu.
 • Użytkownik powinien być świadomy, że niektóre dane osobowe podane przez niego, będą udostępnione do publicznej wiadomości, np.: lokalizacja, bez podania dokładnego adresu ( kraj, strefa administracyjna, miejscowość ).
 • Przedstawione poniżej zasady obowiązują wszystkich użytkowników Serwisu.
W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, prosimy o niekorzystanie z Serwisu !
Zasady Polityki Prywatności dla Serwisu porcelainzone.com
 • 1. Zbierane informacje
  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • a. poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach,
  • b. poprzez pliki cookie zapisywanie w urządzeniach końcowych,
  • c. poprzez gromadzenie logów serwera www.
 • 2. Informacje w formularzach
  • 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  • 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  • 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  • 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  • 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), oraz do serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 • 3. Logi serwera
  • 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  • 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • 2.a. czas nadejścia zapytania,
  • 2.b. czas wysłania odpowiedzi,
  • 2.c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • 2.d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • 2.e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • 2.f. informacje o przeglądarce użytkownika,
  • 2.g. informacje o adresie IP.
  • 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  • 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 • 4. Udostępnienie danych
  • 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  • 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
  • 3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 • 5. Hasło
  • 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest chronić dostęp do swojego hasła i nie powinien w żadnym wypadku udostępniać go osobom trzecim. Za wszelkie działania użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego Konta odpowiada on sam.
  • 2. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z formularza zmiany hasła w zakładce MOJE KONTO.
  • 3. Serwis porcelainzone.com nie odpowiada za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub innym Użytkownikom portalu przy użyciu jego hasła dostępowego do Konta.
 • 6. Zmiany
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności Serwisu porcelainzone.com w dowolnej chwili. Wszystkie zmiany będą obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w dziale Aktualności.