Warning message

Sorry, You do not have access to view images of porcelain marks. Please log in or register a new account.

L. Czamański et Co.

Members: 796
Examples of the Nowa Włocławska Fabryka Fajansu Engelman i Schreier products

Names / Owners

1881 - 1888: 
Nowa Włocławska Fabryka Fajansu Engelman i Schreier
1888 - 1923: 
Nowa Włocławska Fabryka Fajansu L. Czamański et Co.
1923 - 1939: 
Włocławska Fabryka Fajansu Leopold Czamański i Sp.

Historical note

W 1879 roku Gerszon i Salomea Danzyger, Bernard i Ewa Hufnagel, Ludwik i Franciszka Schreier oraz Izrael Rotgolc podjęli budowę fabryki fajansu, którą ukończyli w 1880 r. Fabryka składała się z murowanego piętrowego skrzydła jako głównego budynku fabrycznego, murowanej parterowej oficyny, magazynu, maneża i studni. W 1881 rou ze spółki wycofał się Izreal Rotgolc. W latach 1886-1888 właścicielami byli Aron Engelman i Franciszka Schreier.

W roku 1888 roku fabrykę odkupił Leopold Czamański za 25 000 rubli srebrem, a w 1891 roku otrzymał pozwolenie na wybudowanie magazynu wyrobów gotowych. Od roku 1893 fabrykę prowadzili spadkobiercy Czamańskiego: Herman, Leokadia, Witold, Daniel, Adolf, Ignacy, Estela, Jan Julian, Stanisław i Jadwiga Czamańscy ( w księdze hipotecznej zapisano ich jako właścicieli dopiero w roku 1895 ).

W 1923 roku spadkobiercy Czamańskiego sprzedali fabrykę spółce, na czele której stanęli Adolf i Ignacy Czamański oraz Zygmunt From. W 1926 roku rozebrano grożące zawaleniem zabudowania drewniane i na ich miejscu wybudowane budynki murowane. W okresie międzywojennym fabryka produkowała wyroby zbliżone formą i dekoracją do tych z fabryki Teichfelda i Asterbluma, a nawet zdarzało się, że obie fabryki wspólnie realizowały duże zamówienia.

W czasie II Wojny Światowej zakład przeszedł pod zarząd niemiecki i połączony został z fabryką Teichfelda i Asterbluma, zaś po jej zakończeniu obie fabryki włączono do Zjednoczonych Zakładów Ceramiki Stołowej.